top of page

點解小朋友咁大個仲成日放唔食得嘅嘢入口咬呢?

有沒有家長或老師覺得好奇怪?

點解小朋友咁大個仲成日放唔食得嘅嘢入口咬呢?


而家同大家開心share一下可能既原因同處理方法!!588 次查看0 則留言

Comentários


bottom of page